Rekordowa ilość badań w laboratorium

Rekordowa ilość badań w laboratorium

Centrum Badawczo-Rozwojowe Flukar to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce wykorzystujące innowacyjne metody analityczne, zajmujące się m. in. badaniem olejów smarowych na każdym etapie cyklu ich życia. Olej smarowy jako produkt przygotowywany na rynek przechodzi ściśle określone badania na zgodność z normami. Centrum Badawczo-Rozwojowe Flukar działając kompleksowo na swoje wewnętrzne potrzeby weryfikuje każdy surowiec, który użyty jest później do produkcji oleju smarowego. Dla klientów zewnętrznych jesteśmy w stanie przeprowadzić szereg analiz pozwalających na monitorowanie oleju w trakcie eksploatacji, a także analiz pozwalających na dobór odpowiedników dla olejów różnych firm.

Laboratorium prowadzi również badania olejów przepracowanych, a także innych odpadów, weryfikując ich przydatność do procesu recyklingu, np. do wieloetapowej przeróbki w procesie odzysku oleju bazowego. Stanowi to kluczowy aspekt w dążeniu do redukcji odpadów i ochrony środowiska.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Flukar wykonuje miesięcznie około 5 tys. oznaczeń na potrzeby własnych instalacji jak również dla zewnętrznych klientów. Dzięki różnorodnemu zapleczu analityczno-badawczemu jesteśmy w stanie zbadać dokładny skład produktu, odpowiednio go zaklasyfikować i udzielić zainteresowanym wyczerpującej informacji na temat badanej próbki.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Flukar oprócz badań nad środkami smarowymi zajmuje się również analizowaniem lekkich frakcji węglowodorowych, produktów bitumicznych, a także ścieków pochodzenia przemysłowego.

Kierownik CBR Barbara Zdon