1. Strona główna
  2. Kontakt

Kontakt

Zamówienia

+48 797 734 446

zamowienia@flukar.eu

Faktury:

+48 505 134 630

sprzedaz@flukar.eu

Zakład Produkcyjny
Jasło:
38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101

+48 13 44 66 316

biuro@flukar.eu

Zakład Produkcyjny
Kędzierzyn Koźle:
47-225 Kędzierzyn Koźle, ul. Szkolna 15

+48 514 829 238

biuro@flukar.eu

Biuro Zarządu
Katowice:

40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13

+48 518 083 091

biuro@flukar.eu

FLUKAR Sp. z o.o. kapitał zakładowy opłacony w całości: 100 000,00 zł. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000388847

Certyfikat
ISO 9001:2015
Certyfikat
AQAP 2110:2016
Certyfikat
Akredytacja PCA

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02