Grupa Kapitałowa JASOL S.A. w celu zapewnienia najwyższych standardów  jakościowych względem potrzeb klientów i odbiorców  swoich produktów utworzyła w ramach działalności Spółki Flukar Centrum Badawczo Rozwojowe z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Uruchomienie nowoczesnego laboratorium  wyposażonego  w najnowocześniejszy sprzęt analityczny umożliwia realizację  badań olejów smarowych, surowców do produkcji środków smarowych, olejów przepracowanych, asfaltów drogowych. Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Flukar w Kędzierzynie-Koźlu, dysponując najnowocześniejszym sprzętem w Polsce, są w stanie zbadać szeroki zakres środków smarowych stosowanych w branży motoryzacyjnej oraz przemyśle.

Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, staramy się, aby nasze produkty były opracowywane zachowując najwyższe standardy jakościowe, a zastosowane surowce wpisywały się w ekologiczną politykę naszej działalności. Zapewniamy również opiekę nad środkiem smarowym znajdującym się w układzie, jego identyfikację, ocenę poziomu jakości, a także stały monitoring. Radzimy i rekomendujemy, jakich surowców i produktów używać, aby gospodarka smarowa przynosiła wymierne efekty w każdym przypadku.

Dysponując najnowocześniejszym sprzętem w Polsce, jesteśmy w stanie zbadać szeroki zakres środków smarowych stosowanych w branży motoryzacyjnej oraz przemyśle