Jasol GearTrans 68, Jasol GearTrans 100, Jasol GearTrans 150, Jasol GearTrans 220, Jasol GearTrans 320, Jasol GearTrans 460

Olej do przekładni przemysłowych JASOL GEAR TRANS 68-460

Olej do przekładni przemysłowych JASOL GEAR TRANS 68-460 przeznaczone są do smarowania średnio-obciążonych przekładni mechanicznych urządzeń przemysłowych, maszyn budowlanych, maszyn pracujących w przemyśle wydobywczym, w obrabiarkach oraz w innych urządzeniach, w temperaturach pracy nie przewyższającej 100oC.

Normy, specyfikacje

DIN 51 517, cz.1 C, cz.2 CL
ISO 12 925-1: CKC
ISO 3448 VG:68 – 460

Parametry Jasol Gear Trans
68 100 150 220 320 460
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s] 66 98 145 215 310 460
Wskaźnik lepkości 95 90
Temperatura płynięcia, [°C] -21 -18 -12
Temperatura zapłonu, [°C] 200 215 225 230 235 240
Zdolność do przenoszenia obciążeń na
stanowisku FZG, test A/8,3/90, stopień
obciążenia niszczącego
≥12